Kontakt

KHV PRAHA
Nikoly Tesly 6
160 00 Praha 6
b.danda@volny.cz

 

Členský příspěvek do KHV Praha je 300 Kč a je splatný do 31.1 daného roku na účet 227 480 395/0600 pod v.s. Vaše rodné číslo.